Hitachi 10U - VENDUTO

Stampa
Hitachi 10U - VENDUTO

Prezzo: 12'000 euro + IVA
Descrizione

Hitachi 10U - VENDUTO

Prezzo: 12'000 euro + IVA